?NSAN KAYNAKLARI
T?m ?al??anlar?m?z?, ?ok de?erli ve i?letmelerimizin geli?imine paralel olarak s?rekli geli?tirilmesi gereken en ?nemli kayna??m?z olarak g?rmekteyiz.

?al??an profilimizi;
Mesle?inde uzman, geli?mi? sosyal yetkinli?e sahip, i?yerine ve ?al??t??? fonksiyona y?nelik motivasyonu y?ksek, ??renmeye, kendini geli?tirmeye ve katma de?er yaratmaya istekli ?eklinde tan?mlayabiliriz.

Firmam?za i? ba?vurusunda bulunacak adaylar, ?zge?mi?lerini (CV) info@orangecatering.com mail adresi vas?tas?yla bize ula?t?rmalar? rica olunur.

Copyright | 2015 Tüm hakları saklıdır. Orange Catering Şölen Gıda San. Tic. Ltd.Şti Kuruluşudur.
Design by
?nstagram
?nsan Kaynaklar?
Bize Ula??n